Đột quỵ gây nên trầm cảm cho những người bệnh sống sót như thế nào

Theo Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ, một bộ phận của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, trầm cảm là một trải nghiệm phổ biến và nguy hiểm đối với...